For uddannelsesinstitutioner

Skal du med?

I løbet af 2020 skal vi besøge og vejlede 70 virksomheder i Region Syddanmark om det sammenhængende kompetencegivende efter-videreuddannelsessystem.

Vi har særligt fokus på hvilke nye krav den øgede automatisering og digitalisering på arbejdsmarkedet stiller til udvikling af medarbejdernes kompetencer. 

VI søger, at udvikle en mere sammenhængende vejlednings- og informationsindsats, der går på tværs af uddannelsesniveauer og –institutioner.

Invitation til uddannelsesudbydere

Alle uddannelsesudbydere i Region Syd inviteres til at blive en del af indsatsen. 

Der vil være mulighed for at få dækket timer til forskellige opgaver. 

 Vil du og din uddannelsesinstitution også være med til at gennemføre en række virksomhedsbesøg og dermed afprøve disse værktøjer – gerne sammen med en kollega fra en anden uddannelsesinstitution, så kontakt:

 

Marie Nørgaard Laursen

mnla@ucl.dk – 40 22 87 48