Om indsatsen

Voksen i uddannelse

Indsatsen har til formål at oplyse, vejlede og formidle viden om det sammenhængende efter- videreuddannelsessystem og de mange muligheder for målrettet kompetenceudvikling, det giver for medarbejdere og virksomheder.

Bag indsatsen står UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i samarbejde med arbejdsmarkedets parter:

Uddannelses- og forskningsministeriet har bevilliget midlerne til indsatsen under den såkaldte Forsøgs- og Udviklingspulje. 

Indsatsens formål

Vi stiler således mod – på baggrund i erfaringerne i indsatsen – at kunne levere en række anbefalinger omsat i en ny bedst praksis inden for målrettet uddannelsesvejledning og dermed bidrage til en endnu bedre dækning af arbejdsmarkedets behov for kompetenceudvikling. 

Vi har særligt fokus på hvilke nye krav den øgede automatisering og digitalisering på arbejdsmarkedet stiller til udvikling af medarbejdernes kompetencer. Derfor søger vi , at udvikle en mere sammenhængende vejlednings- og informationsindsats, der går på tværs af uddannelsesniveauer og – institutioner. 

Derfor inviteres alle uddannelsesudbydere i region syd til at blive en del af indsatsen.

Læs mere om her

Indsatsens fokus

Indsatsen har først og fremmest fokus på virksomheder og medarbejdere i Syddanmark

Igennem møder med virksomheder og medarbejdere om målrettet efter-videreuddannelse statueres bedst praksis i forhold til en mere sammenhængende vejledning til effektiv brug af de kompetencegivende efter-videreuddannelser.

Hent GPS til at forstå FoU-projektet Vertikal VEU her

Tag det første

Skridt

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at udfylde formularen, så kontakter vi dig så hurtigt som muligt.