Voksen i uddannelse

For medarbejdere

Vil du vide mere om hvordan du kan videreuddanne dig igennem det offentlige efter- videreuddannelses system?

Og har du lyst til at høre om netop dine muligheder, herunder tilskud til finansiering med videre?

kontakt Jesper Hjort på: 

Telefon

40 19 96 75

 

 

Spids blyanterne og kom tilbage på skolebænken.

Opkvalificér dine kompetencer inden for dit fag og bliv endnu bedre til dét, som du allerede er god til.

Der er et hav af muligheder for at efter- og videreuddanne dig. 

Vi vejleder og guider dig igennem. 

 

Få en unik mulighed for at tag et skridt op af uddannelsesstigen samtidig med at du passer dit arbejde. Når du opkvalificerer dine kompetencer, sikrer du, at du forbliver relevant for arbejdsmarkedet. 

Spørgsmål & svar.
Herunder er en række afklarende spørgsmål og svar, som kan hjælpe dig videre.  

Hvilken type uddannelse/kursus er relevant for mig?

Det kan være svært at overskue alle mulighederne, hvis du gerne vil tage efteruddannelse

Hvad kendetegner dig – din uddannelsesbaggrund, stilling eller arbejdsopgaver

 

Uddannelsesbaggrund Stilling/arbejdsopgaver Mulige kurser/uddannelser
Erhvervsuddannelse Hands-on Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Erhvervsuddannelse Praksis Akademiuddannelse
Kortere videregående uddannelse Specialist Diplomuddannelse
Mellemlang eller lang videregående uddannelse Leder/specialist Masteruddannelse

 

Få overblikket over hele Det danske uddannelsessystem

Hvilke finansieringsmuligheder er der?

Kompetencefond

Hvis du arbejder på en virksomhed, der er omfattet af en overenskomst, har du ofte mulighed for at dække dit kursusgebyr hos en kompetencefond. Typisk dækker kompetencefondene omkostninger til kursusgebyr, delvis løngodtgørelse og evt. undervisningsmateriale, kørselsgodtgørelse, forplejning og overnatning.

Kompetencefondene dækker typisk flg. kurser/uddannelser; Almen voksenuddannelse (AVU), arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), akademiuddannelse og diplomuddannelse. Der findes mange forskellige kompetencefonde, der alle har der egne regler, kontakt derfor din fagforening for yderlige besked.

 

Omstillingsfond

Ved den seneste trepartsaftale blev der oprettet en omstillingsfond, der har formål at opkvalificere ufaglærte og faglærte. Derfor kan disse målgrupper, forudsat af at de er i job, få 10.000 kr. årligt til at dække kursusgebyr ved akademiuddannelser. Aftalen vedr. omstillingsfonden løber til og med 2021. Omstillingsfonden er en landsdækkende pulje på 65. mio. kr. Dvs. at tilskud fra fonden sker efter et ’først-til-mølle’-princip.

Kontakt din lokale udbyder af akademiuddannelser, for at høre om du er i målgruppen for tilskud fra omstillingsfonden.

Kan man få dækket sin løn, mens man uddanner sig?

Du kan få en økonomisk støtte, der giver dig mulighed for at efteruddanne dig i arbejdstiden. Enten får du støtten som delvis kompensation for din løn – eller også får din arbejdsgiver støtten som delvis erstatning for din arbejdskraft.

Du kan få Voksen og efteruddannelsesstøtte (VEU) til arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) eller Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til flg. uddannelser; Folkeskole, gymnasiale uddannelser, fx FVU, OBU, AVU, og videregående uddannelser.

Der er række forudsætninger der skal opfyldes, for at opnå støtte.

Læs mere om VEU her 

Læs mere om SVU her

Jeg har ikke afsluttet 9. klasse, hvad kan jeg gøre?

Hvis du skal bruge en eksamen i et eller flere fag på 9. eller 10. klasses niveau, skal du læse Almen VoksenUddannelse (AVU). På AVU kan du vælge mellem en bred vifte af fag. Du aflægger prøver, der giver dig adgang til andre uddannelser, fx erhvervsuddannelser eller HF. Der er et deltagergebyr for at gå på AVU.

Jeg har svært ved at læse og/eller regne – kan jeg få hjælp?

Har du svært ved at stave, skrive, læse eller regne? – Måske skyldes det ordblindhed eller at du måske ikke fik helt nok med fra folkeskolen.  

Ordblindeundervisning (OBU)

Du kan blive testet for ordblindhed og få undervisning på små hold. Ordblindeundervisning er et gratis tilbud til alle, der er færdige med folkeskolen. 

Forberedende Voksenuddannelse (FVU)

Via Forberedende Voksenuddannelse (FVU) kan du først og fremmest træner dine færdigheder i dansk eller matematik, så du får et stærkt fagligt løft. Desuden kan det kan være en vigtig støtte til at klare dit job og din hverdag. Undervisningen er trin-opdelt. Hvilket trin, du skal starte på, afgøres ved en lille test. Det er gratis at gå på FVU, forudsat at du er i job.

Læs mere om FVU her 

Læs mere om OBU her

Hvor tilmelder man sig?

Det er forskelligt hvor du kan gennemføre dit kursus/uddannelse. Du skal kontakte en af nedenstående uddannelsesinstitutioner, når du skal finde det kursus/den uddannelse, som du ønsker at læse på.

Uddannelsestype

Uddannelsesinstitutioner

Almen voksenundervisning (AVU)

VUC

Ordblindundervisning (OBU)

Campus Vejle, Tietgen

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Campus Vejle, Tietgen, AMU Syd

Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Akademiuddannelse

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Diplomuddannelse

Masteruddannelse

Syddansk universitet