For uddannelsesinstitutioner

Nåede du med?

I løbet af 2020/2021 har vi besøgt og vejledt over 70 virksomheder i Region Syddanmark om det sammenhængende kompetencegivende efter-videreuddannelsessystem.

Vi har haft særligt fokus på hvilke nye krav den øgede automatisering og digitalisering på arbejdsmarkedet stiller til udvikling af medarbejdernes kompetencer. 

VI har søgt at udvikle en mere sammenhængende vejlednings- og informationsindsats, der går på tværs af uddannelsesniveauer og –institutioner.

Invitation til uddannelsesudbydere

Alle uddannelsesudbydere i Region Syd har været inviteret til at blive en del af indsatsen. 

Der bliver løbende samlet op på de erfaringer, som udbyderne rapporterer tilbage. 

Alle udviklede materialer er til fri afbenyttelse for alle. Det drejer sig om vejledningsmaterialer, små uddannelsesfilm mm

Materialerne finder du her

 

Har du spørgsmål til materialerne eller brugen af dem, så kontakt

Marie Nørgaard Laursen

mnla@ucl.dk – 40 22 87 48